ردیف عنوان
1 پیجویی واکتشاف ناحیه ای برگه 1:25000 نقده 4
2 پیجویی واکتشاف ژئوشیمیایی ورقه یک صد هزارم چادگان
3 پیجویی واکتشاف ورقه یکصد هزارم فریدون شهر
4 طرح اکتشافی با استفاده از داده های ماهواره ای اصفهان
5 پیجویی واکتشاف ورقه یکصد هزارم شهرکرد
6 مطالعه زمین شناسی افق فسفات دار تنگ سدر (لاور)
7 مطالعات کنگلومرای بختیاری (شن و ماسه)
8 اکتشافات ژئوشیمی ناحیه ای  
9 اکتشافات مقدماتی ژئوشیمی ناحیه ای  
10 شناسایی ذخایر پتاس سنگی در خراسان رضوی
11 پی جویی و پتانسیل یابی مواد معدنی در بخش مراوه تپه
12 پیجویی واکتشاف نیمه تفضیلی مواد معدنی در استان خراسان جنوبی - شهرستان درمیان
13 پیجویی واکتشاف منطقه ای شهرستان مختاران و قائن
14 پیجویی واکتشاف آندولوزیت فریمان
15 پیجویی واکتشاف سرب و روی چاه پالون
16 ژئوشیمیایی در ورقه تربت جام، سفیدسنگ، آقدربند
17 پتانسیل یابی شهرستان مشهد
18 خدمات مشاوره مهندسی برای پروژه اکتشاف مقدماتی و نیمه تفضیلی مس شمال صفی آباد
19 اکتشاف مقدماتی کانسار فسفات در زون کپه داغ 
20 اکتشاف نیمه تفضیلی فسفات
21 پی جویی و اکتشاف در استانهای خراسان، سمنان، اصفهان
22 پیجویی واکتشاف مواد معدنی در شهرستان خدابنده
23 ارائه خدمات مهندسی در زمینه طرح اکتشافی نیمه تفصیلی سیلیس در منطقه ابهر-سلطانیه
24 اکتشاف مقدماتی عناصر فلزی و غیر فلزی شمال شرق ایرانشهر
25 ارائه ا کتشاف منطقه ای مواد معدنی در مناطق فسا- بوانات و نیریز
26 پیجویی واکتشاف ژئوشیمیایی برگه یکصد هزارم سرگدار
27 پیجویی واکتشاف ژئوشیمیایی  یک صد هزارم رونیز
28 پی جویی و اکتشاف مواد معدنی (شیراز)
29 پی جویی و اکتشاف مواد معدنی در شهرستان تیر و کارزین و مهر
30 مطالعه و اکتشافات مواد معدنی غیر فلزی در شهرستان کازرون
31 پیجویی واکتشاف دورسنجی در سطح استان فارس (12 ورقه یکصد هزارم)
32 خدمات مشاوره 
33 اکتشاف مواد معدنی در جنوب شهرستان تاکستان
34 اکتشافات طلا و عناصر پاراژنز در کهندان
35 پیجویی واکتشاف ورقه یکصد هزارم کردستان
36 ژئوشیمیایی آبراهه ای هرجند کرمان
37 پیجویی واکتشاف  ژئوشیمیایی برگه یکصد هزارم هرسین
38 پی جویی و اکتشاف کانیهای صنعتی
39 پیجویی واکتشاف ورقه یکصد هزارم سنقر
40 انجام عملیات اکتشافی در چهار چوب طرح اکتشاف افق پرمو تریاس کوه دنا
41 انجام عملیات مطالعاتی پروژه بررسی ذخایر معدنی استان گهگیلویه و بویر احمد
42 طرح اکتشاف نیمه تفصیلی کانسار مس جد نگاه
43 طرح بررسی ذخایر معدنی شهرستان گچساران
44 مشاوره ای و مطالعات نیمه تفضیلی گوگرد منطقه گچساران
45 مطالعه طرح اکتشاف افق پرمو تریاس
46 مطالعه و اکتشافات مواد معدنی غیر فلزی در شهرستان ممسنی
47 پیجویی واکتشاف ژئوشیمیایی برگه یکصد هزارم گنبدکاووس
48 پیجویی واکتشاف  ژئوشیمیایی برگه یکصد هزارم بروجرد
49 پیجویی واکتشاف ژئوشیمیایی منطقه سوادکوه
50 پی جویی به روش اکتشاف ژئوشیمیایی در محدوده سلطان انوچ ملایر
51 مشاوره ای و مطالعات نیمه تفضیلی گوگرد منطقه گچساران
52 ژئوشیمیایی در ورقه تربت جام، سفیدسنگ، آقدربند
53 مطالعات ژئوشیمیایی منطقه شمال غرب بم 
54 اکتشاف عمومی طلای زرین طبق اصلاحیه قرارداد
55 طرح مطالعات اکتشاف عمومی طلای منطقه زرین اردکان
56 اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصد هزارم فشم
57 اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصد هزارم جواهرده
58 اکتشفاف ژئوشیمیایی هرسین
59 پی جویی اکتشاف مواد معدنی (شیراز)
60 اکتشاف مقدماتی مس- سرب و روی فردوس
61 پی جویی و اکتشاف مواد معدنی در شهرستان تیر و کارزین و مهر
62 اکتشفاف ژئوشیمیایی برگه 100000 بروجرد
63 آثاریابی مواد معدنی خدابنده نو
64 اکتشافات ژئوشیمیایی یک صد هزارم رونیز
65 طرح اکتشافات املاح تبخیری کویر حاج علیقلی
66 عملیات اکتشافات نیمه تفصیلی آندالوزیت فریمان 
67 ژئوشیمیایی ورقه یک صد هزارم چادگان
68 ژئوشیمیایی ورقه یک صد هزارم فریدون شهر
69 ژئوشیمیایی ورقه یک صد هزارم کردستان
70 اکتشافات طلا و عناصر پاراژنزه در کهندان
71 طرح اکتشافات نیمه تفضیلی املاح تبخیری در کویر حاج علیقلی
72 اکتشاف مقدماتی مس، سرب و روی فردوس
73 ژئوشیمیایی ورقه یک صد هزارم سنقر
74 طرح بررسی کمی و کیفی گروناتیت باغ زندان
75  بررسی کمی و کیفی منگنز امامزاده اشتهارد
76 ژئوشیمیایی منطقه سوادکوه
77 مطالعات ژئوشیمیایی - جنوب بابل
78 مطالعات و نمونه برداری ژئوشیمیایی آبراهه ای 
79 پتانسیل یابی و طرح اکتشاف مقدماتی(آهن و مس و سنگهای تزئینی)در شهرستان درمیان
80 طرح اکتشاف نیمه تفضیلی مواد معدنی فلزی در شهرستان بوانات
81 پی جویی و پتانسیل یابی مواد معدنی در بخش مراوه تپه
82 اکتشاف ژئوشیمیایی برگه یکصد هزارم سرگدار
83 اکتشاف ژئوشیمیایی برگه یکصد هزارم گنبدکاووس
84 تهیه نقشه زمین شناسی 1:5000 در ناحیه چک چکو (استان یزد)
85 تهیه نقشه زمین شناسی به مقیاس 1:20000 در ناحیه گل زرد در شمال الیگودرز به وسعت 60 کیلومتر مربع
86 تهیه نقشه زمین شناسی - معدنی به مقیاس 1:5000 کانسار احمد آباد استان یزد
87 استفاده از خدمات مهندسی در مورد پتانسیل یابی آپاتیت در سنگهای آذرین کشور
88 استفاده از خدمات مهندسی و مدیریت و هماهنگی در مورد انجام عملیات نقشه برداری به وسعت 15 کیلومتر مربع و مقیاس 1:2000 در منطقه شمشک و نمونه گیری از ترانشه ها
89 مطالعات زمین شناسی کانسار حسین آباد
90 تهیه نقشه زمین شناسی - معدنی به مقیاس 1:5000 در کانسارهای سرب و روی منطقه طرز
91 تهیه نقشه زمین شناسی- معدنی بمقیاس 1:5000 در کانسارهای سرب و روی استان مرکزی منطقه ویشان - تکیه
92 استفاده از خدمات مهندسی در مورد مطالعات زمین شناسی کانسار قلعه زری در ناحیه بیرجند 
93 انجام عملیات مطالعاتی پروژه بررسی ذخایر معدنی استان گهگیلویه و بویر احمد
94 ارائه خدمات مهندسی در زمینه طرح اکتشافی نیمه تفصیلی سیلیس در منطقه ابهر-سلطانیه
95 طرح اکتشافات مقدماتی مواد نسوز (در نواحی چشمه پهن کندولان)
96 مطالعه خاکهای صنعتی در منطقه استان همدان
97 اکتشاف نیمه تفصیلی کانسار قلع ناحیه شاهکوه
98 طرح اکتشاف ژئوشیمیایی به وسعت 600 کیلومتر مربع
99 طرح مطالعات و بررسی املاح معدنی دریاچه قم (حوض سلطان)
100 طرح بررسی ذخایر معدنی شهرستان گچساران
101 ارائه خدمات فنی(تهیه نقشه زمین شناسی و تهیه مواد اولیه کارخانه سیمان)
102 طرح نقشه زمین شناسی مربوط به محل احداث کارخانه ذوب آهن غرب کشور
103 تهیه نقشه زمین شناسی- معدنی به مقیاس 1:2000 در وسعت 3 کیلومتر مربع در ناحیه شاهکوه (جنوب بیرجند)                            
104 امکان سنجی صنایع تولیدی و فرآوری مواد معدنی استان سمنان
105 انجام عملیات اکتشافی در چهار چوب طرح اکتشاف افق پرمو تریاس کوه دنا
106 طرح اکتشافات چکشی و کانی سنگین ناحیه بدر آباد و نمونه برداری کانی سنگین و ژئوشیمیایی منطقه باغچله 
107 طرح اکتشاف نیمه تفصیلی کانسار مس جد نگاه
108 طرح اکتشاف مقدماتی طلا در گرانیتهای الوند و تهیه نقشه زمین شناسی - معدنی در مقیاس 1:50000
109 طرح مطالعات ژئوشیمیایی سیستماتیک اکتشافات چکشی ناحیه الموت در وسعت 300 کیلومتر مربع
110 ارائه خدمات مهندسی در زمینه طرح اکتشافات افق پرمو تریاس کوه دنا
111 تهیه نقشه زمین شناسی - معدنی به مقیاس 1:5000 واکتشاف مقدماتی گارنت و تنگستن ناحیه جنوب سنقر 
112 طرح اکتشاف مقدماتی - نیمه تفصیلی منیزیت شوراب شمال زاهدان
113 طرح شناسایی، زون بندی و تعیین اولویت اکتشافی مناطق طلا دار
114 طرح اکتشاف منطقه ای عناصر فلزی و غیر فلزی محدوده رودبار
115 مطالعه زمین شناسی افق فسفات دار تنگ سدر (لاور)
116 مطالعه و اکتشافات مواد معدنی غیر فلزی در شهرستان کازرون
117 مطالعه طرح اکتشاف افق پرمو تریاس
118 ارائه خدمات مهندسی در زمینه پی جوئی سلئین در شهرستان کهکیلویه
119 مطالعه و اکتشافات مواد معدنی غیر فلزی در شهرستان ممسنی
120 طرح اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک محدوده چهارکوش خلخال(1:100000)
121 اکتشاف نیمه تفضیلی کائولن خسرین
122 اجرای طرح اکتشاف نیمه تفصیلی مس و عناصر همراه در شهرستان علی آباد موسوی زنجان
123 پروژه پی جویی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
124 پی جویی طلا و عناصر همراه در مناطق جنوب و جنوب غرب لنگرود
125 پی جویی کانیهای صنعتی
126 مطالعات و اجرای عملیات اکتشافی در استانهای خراسان، سمنان، اصفهان
127 ارائه ا کتشاف منطقه ای مواد معدنی در مناطق فسا- بوانات و نیریز
128 تهیه نقشه توپوگرافی و زمین شناسی مناطق بم و معادن مس قلعه زری
129 مطالعات ژئوشیمیایی تفضیلی بی بران 2 کیلومتر مربع در منطقه جوان شیخ امر
130 طرح اکتشافی با استفاده از داده های ماهواره ای اصفهان
131 اکتشاف کمپلکسهای فلزی نصرآباد
132 اکتشاف عمومی کائولن بیدستر خاش 
133 آثاریابی و عملیات اکتشاف مواد معدنی منطقه خدابنده
134 تهیه نقشه زمین شناسی برگه یکصد هزارم سیلوانه
135 اکتشاف عمومی طلا در مناطق دره بیژن و کوشه محسن بن علی
136 مطالعات و نمونه برداری ژئوشیمیایی آبراهه ای 
137 اکتشاف سرب و روی چاه پالون
138 آندولوزیت فریمان
139 ژئوشیمیایی آبراهه ای هرجند کرمان
140 تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس 1:5000 و پتانسیل یابی مواد معدنی شمال غرب هشتپر
141 تهیه نقشه زمین شناسی- معدنی کانسار حسین آباد در مقیاس 1:5000
142 تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس 1:5000 و اکتشاف نیمه تفصیلی کانسار فسفات شمشک
143 تهیه نقشه زمین شناسی- معدنی کانسار چک چکو (سولاخو)
144 بررسی رخساره های آذرین آپاتیت دار و تعیین اولویت اکتشافی آنها 
145 بررسی زمین شناسی- معدنی ذخایر و نشانه های سرب و روی ناحیه الیگودرز
146 بررسی پتانسیل آپاتیت در سنگهای آذرین ایران
147 بررسی پتانسیل سیلیس در سازند کوارتز فوقانی لالون
148 تهیه نقشه زمین شناسی- معدنی کانسار قلعه زری به مقیاس 1:20،000
149 تهیه نقشه زمین شناسی- معدنی کانسار سرب و روی در شیان- تکیه
150 اکتشاف سرب و روی منطقه طرز (میان بند)
151 مطالعات پی جویی و اکتشاف مقدماتی گوگرد
152 اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک برگه سقز به مقیاس 1:50،000
153 اکتشاف مقدماتی مواد نسوز درنواحی ده نواسدا... خان و کندولان
154 تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس 1:5000 و مطالعات مقدماتی شورابه های پلایای قم
155 بررسی زمین شناسی و اکتشاف کرومیت در منطقه جلمبان
156 بررسی و مطالعه املاح تبخیری دریاچه قم (حوض سلطان) در مقیاس نیمه تفصیلی
157 پی جویی ذخایر اسکارن و کانیهای سنگین ناحیه جنوب سنقر
158 تهیه نقشه زمین شناسی- معدنی کانسار بوکسیت دشت رز
159 طرح مطالعات خاکهای صنعتی همدان
160 تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس 1:5000 واکتشاف زئوشیمیایی قلع شاهکوه (شمال دره )
161 تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس 1:5000 واکتشاف ژئوشیمیایی و کانی سنگین ناحیه ای همدان
162 مطالعات اکتشاف منیزیت شوراب
163 اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک و مطالعه آثاریابی منطقه الموت
164 اکتشاف زمین شناسی و کانی سنگین در محدوده شهرستان بانه
165 تهیه نقشه زمین شناسی- معدنی کانسار بوکسیت خونگاه
166 اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک کانسار طلا در گرانیت الوند همدان
167 اکتشاف بنتونیت سنگ آب مار (ناحیه خور)
168 تهیه نقشه زمین شناسی- معدنی کانسار قلع شاه کوه
169 تهیه نقشه زمین شناسی ومطالعات اکتشاف مقدماتی و نیمه تفصیلی منیزیت شوراب
170 مطالعات آثاریابی مواد معدنی
171 مطالعه آثاریابی مواد معدنی در محدوده شهرستان ممسنی
172 آثاریابی مواد معدنی در محدوده شهرستان کازرون
173 اکتشاف مقدماتی گارنت و تنگستن جنوب سنقر
174 آثاریابی کانسار سلستین در شهرستان کهکیلویه و بویراحمد
175 تهیه نقشه زمین شناسی و اکتشاف افق لاتریتی در محدوده استان کهکلویه و بویراحمد
176 تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس 1:1000 و اکتشاف کانسار مس خونگاه در مقیاس 1:1000
177 اکتشاف مقدماتی عناصر فلزی و غیر فلزی منطقه رودبار
178 مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک کارخانه ذوب آهن غرب کشور
179 تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس 1:5000 و اکتشاف نیمه تفصیلی ذخایر سنگ آهک کارخانه سیمان بجنورد
180 تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس 1:5000 واکتشاف نیمه تفصیلی کانسار مس علی آباد موسوی
181 اکتشاف منطقه ای مواد معدنی در مناطق بوانات، فسا و نی ریز
182 اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارم خلخال
183 مطالعه، شناسایی و بررسی نشانه های طلادار و اولویت بندی آنها
184 تهیه نقشه زمین شناسی وآثاریابی کانیهای صنعتی در مناطق کرمانشاه، صحنه، سنقر و کنگاور
185 مطالعات ژئوشیمیایی جنوب و جنوب غرب لنگرود
186 تهیه نقشه زمین شناسی و اکتشاف ژئوشیمیایی نیمه تفصیلی کانسار مس لار در مقیاس 1:5000
187 تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف ژئوشیمیایی کانسار مس ریگان بم در مقیاس 1:5000
188 تهیه گزارش معادن متروکه در استان خراسان 
189 تهیه نقشه زمین شناسی وبررسی معادن متروکه سرب و روی کوه سرمه
190 تهیه نقشه زمین شناسی و بررسی معادن متروکه در استانهای اصفهان و سمنان
191 آثاریابی مواد معدنی در محدوده شهرستان آب بر
192 تهیه نقشه زمین شناسی- معدنی کانسار چاه شلغمی در مقیاس 1:5000
193 تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف ژئوشیمیایی کانسار چاه شلغمی در مقیاس 1:1000
194 تهیه نقشه زمین شناسی و معدنی در نواحی زناغی- ده رستم-گود پایین در مقیاس 1:5000
195 اکتشاف ژئوشیمیایی منطقه گود پایین و زناغی در مقیاس 1:5000
196 تهیه نقشه زمین شناسی- معدنی کانسار لار  در مقیاس 1:5000
197 اکتشاف کائولن بیدسترخاش
198 آثاریابی مواد معدنی در محدوده شهرستان شیراز
199 اکتشاف نیمه تفصیلی گوگرد باباکلان و فرآوری گوگرد
200 اکتشاف چکشی و متالوژنی ورقه یکصدهزارم خضرآباد
201 تهیه نقشه پتانسیل مواد معدنی با بکارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی در ورقه یکصدهزارم خضرآباد
202 تهیه نقشه زمین شناسی- معدنی منطقه گدار شاه نظری  در مقیاس 1:5000
203 تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف ژئوشیمیایی نیمه تفصیلی منطقه تل مسی بم  در مقیاس 1:5000
204 اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارم تربت جام
205 اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارم آق دربند
206 اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارم سفید سنگ
207 بررسی های دورسنجی با هدف شناسایی پتانسیل های معدنی در استان اصفهان به وسعت 20،000 کیلومتر مربع
208 اکتشاف مقدماتی مس، سرب و  روی چاه پالون فردوس
209 اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارم بروجرد
210 اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارم چادگان
211 اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارم فریدون شهر
212 اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارم شهرکرد
213 اکتشاف مقدماتی املاح تبخیری در کویر حاج علی قلی در مقیاس عمومی
214 اکتشاف ژئوشیمیایی نیمه تفصیلی محدوده کهندان - چمانک
215 اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارم سنقر
216 اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارم هرسین
217 تهیه نقشه زمین شناسی واکتشافات لیتوژئوشیمیایی در مناطق محسن بن علی و دره بیژن با هدف طلا به مقیاس 1:5000
218 تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس 1:5000 و اکتشاف چکشی طلا در منطقه زرین اردکان
219 اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارم چادگان
220 تهیه نقشه پتانسیل مواد معدنی با بکارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی 
221 اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارم فشم
222 تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس 1:1000 وبررسی کمی و کیفی گروناتیت باغ زندان
223 تهیه نقشه زمین شناسی و بررسی کمی و کیفی منگنز امام زاده اشتهارد
224 اکتشاف نیمه تفصیلی آندالوزیت فریمان- تربت جام
225 اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارم رونیز
226 اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارم جواهرده
227 تهیه نقشه زمین شناسی وپی جویی و اکتشاف ژئوشیمیایی منطقه جنوب بابل
228 تهیه نقشه زمین شناسی وپی جویی و اکتشاف ژئوشیمیایی منطقه سوادکوه
229 اکتشاف ژئوشیمیایی در مناطق کوه زر و چاه موسی  در مقیاس 1:5000
230 اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارم گنبدکاووس
231 اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارم سرگدار
232 طرح اکتشاف تفصیلی آندالوزیت فریمان- تربت جام
233 تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف مقدماتی مس، سرب و  روی چاه پالون فردوس (شرح حفریات)
234 تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف ژئوشیمیایی در محدوده های ترود و تربت  در مقیاس 1:5000
235 تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف مقدماتی کانسار مس گزو
236 تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف مقدماتی املاح تبخیری در کویر حاج علی قلی در مقیاس نیمه تفصیلی
237 تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف مقدماتی عناصر فلزی شمال شرق ایرانشهر
238 تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف نیمه تفصیلی مواد معدنی در شهرستان بوانات
239 تهیه نقشه زمین شناسی وپی جویی و پتانسیل یابی مواد معدنی در بخش مراوه تپه
240 تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف ژئوشیمیایی در منطقه تاکستان  در مقیاس 1:20،000
241 تهیه نقشه زمین شناسی و دگرسانی منطقه آبدر  در مقیاس 1:5000
242 تهیه نقشه زمین شناسی و دگرسانی منطقه چاه مسی  در مقیاس 1:1000
243 تهیه نقشه زمین شناسی و دگرسانی منطقه سریدون  در مقیاس 1:1000
244 اکتشاف ژئوشیمیایی منطقه نقده IV             
245 اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارم خوشاب
246 اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارم گزیک
247 مطالعات کنگلومرای بختیاری در شهرستانهای دشتستان، کنگان، دیر
248 تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف نیمه تفصیلی مواد معدنی در محدوده شهرستان درمیان (مناطق کال کفتار و قله معدن)
249 تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف نیمه تفصیلی در محدوده شهرستان درمیان (منطقه تیغه نوآب)
250 تهیه نقشه زمین شناسی واکتشافات ژئوشیمیایی مس، سرب و روی در محدوده شهرستان فردوس
251 تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف مقدماتی و نیمه تفصیلی مس شمال صفی آباد
252 تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف نیمه تفصیلی عناصر فلزی شمال شرق ایرانشهر
253 مطالعات دورسنجی در سطح استان فارس (در عرصه 12 ورقه)
254 بررسی امکان سنجی فرآوری خاک نسوز شمال استان فارس
255 تهیه نقشه زمین شناسی و دگرسانی منطقه چاه فیروز  در مقیاس 1:1000
256 تهیه نقشه زمین شناسی و دگرسانی منطقه ده سلم  در مقیاس 1:5000
257 تهیه نقشه زمین شناسی و دگرسانی منطقه زاورک  در مقیاس 1:5000
258 تهیه نقشه زمین شناسی و دگرسانی منطقه میجان  در مقیاس 1:5000 
259 تهیه نقشه زمین شناسی و دگرسانی منطقه کرور  در مقیاس 1:5000 
260 تهیه نقشه زمین شناسی و دگرسانی منطقه باغ خشک  در مقیاس 1:5000 
261 تهیه نقشه زمین شناسی و دگرسانی منطقه کوه پنج  در مقیاس 1:5000 
262 تهیه نقشه زمین شناسی و دگرسانی منطقه سرنو  در مقیاس 1:5000 
263 تهیه نقشه زمین شناسی و دگرسانی منطقه حراران  در مقیاس 1:5000 
264 تهیه نقشه زمین شناسی و دگرسانی منطقه پی نگین  در مقیاس 1:5000 
265 تهیه نقشه زمین شناسی و دگرسانی منطقه کدر  در مقیاس 1:5000 
266 تهیه نقشه زمین شناسی و دگرسانی منطقه کامرود  در مقیاس 1:5000 
267 تهیه نقشه زمین شناسی و دگرسانی منطقه چاه پنیری  در مقیاس 1:5000 
268 تهیه نقشه زمین شناسی و دگرسانی منطقه پرکام  در مقیاس 1:5000 
269 تهیه نقشه زمین شناسی و دگرسانی منطقه نوچون  در مقیاس 1:5000 
270 اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارم حلوان
271 تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس 1:1000 واکتشاف تفصیلی و عملیات حفاری در کانسار مس گزو
272 تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف تفصیلی و عملیات حفاری در کانسار آهن - مس تیغه نوآب
273 تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف ژئوشیمیایی به مقیاس 1:25000 در منطقه ضیاآباد
274 اکتشاف ژئوشیمیایی به مقیاس 1:25000 در منطقه سلطان آنوچ
275 تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف مقدماتی کانسار فسفات در زون کپه داغ
276 پی جویی سنگهای تزئینی در شیت های یکصد هزارم مکسان،هودیان،بزمان،چانف با تکیه بر تصاویر ماهواره ای
277 اکتشاف ماهواره ای کانیهای تبخیری دشتهای استان سیستان وبلوچستان
278 شناسایی ذخایر پتاس سنگی در خراسان رضوی-حوضه راور-سیاهو-جزیره هرمز
279 تهیه نقشه زمین شناسی و دگرسانی منطقه سرکوه  در مقیاس 1:5000 
280 تهیه نقشه زمین شناسی و دگرسانی منطقه سین آباد  در مقیاس 1:5000 
281 تهیه نقشه زمین شناسی و دگرسانی منطقه ایجو  در مقیاس 1:5000 
282 تهیه نقشه زمین شناسی و دگرسانی منطقه شوین  در مقیاس 1:25000 
283 تهیه نقشه زمین شناسی و دگرسانی منطقه کالی  در مقیاس 1:25000 
284 اکتشاف زون گزیک و آهنگران
285  اکتشاف ژئوشیمیایی دورجینگ 
286  اکتشاف ژئوشیمیایی  در منطقه  شارغنج
287  اکتشاف ژئوشیمیایی  در منطقه میانراهان
288 تهیه نقشه زمین شناسی -معدنی 1/1000 قلعه ریگی
289 تهیه نقشه زمین شناسی  در مقیاس 1:25000  منظقه زاهدان  در عرصه 4 ورقه